دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸

مهلت درخواست وام تحصیلی ومسکن

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸

ثبت نام دانشجویان ورودی بهمن جهت اسکان در خوابگاه

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۹ دی ۱۳۹۸

ثبت واصلاح شماره موبایل دانشجویان جهت دریافت پیامک های اطلاع رسانی

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸

اطلاعیه فوری جهت تحویل تعههدنامه محضری به اداره رفا واسکن آن

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۸

همایش معارفه دانشجویان ورودی سال98

..

ادامه...